dilluns, 14 de desembre del 2015

Comissió Delegada de PAS 4-12-2015


A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 4 de desembre es van tractar els següents punts


·        Informe presidenta (vicerectora d’Administració)

La Presidenta informa que amb la publicació de la resolució dels concursos de PAS-F (fulls 171, 172 i 173) es va incorporar les puntuacions i els criteris utilitzats pels Tribunals. També explica que properament es realitzaran noves convocatòries de concursos.

Des de CCOO veiem molt positiu que per fi s’hagi fet pública aquesta informació llargament demanada i considerem que, si be s’han respectat els criteris acordats amb els representants del personal, cal reformar els processos de provisió de llocs de treball i barems.


·        Informe Reglament d’interins

Com us vam avançar en la notícia al blog de CCOO del dia 6, es va informar favorablement (pendent ara del tràmit del Consell de Govern) el Reglament de selecció i gestió de bosses de personal interí.

CCOO valorem aquesta aprovació com a una molt bona notícia. L’elaboració del Reglament, negociat amb al Junta de PAS, ha patit moltes vicissituds al llarg d’aquest temps, i des de feia gairebé un any ja estava pràcticament enllestit però no s’acabaven de tancar les negociacions.


·        Informe de situació de diferents temes

- Jornada PAS funcionari: es va informar de què es tornen a reprendre les negociacions amb la Junta de PAS sobre la jornada continuada amb flexibilitat del PAS funcionari.

CCOO recordem que aquest tema porta massa anys entrebancat, des del 2010, i que cal concretar amb urgència.

- Promoció interna PAS-F: es va informar que estan previstes per aquest mateix mes de desembre les convocatòries d’oposicions en torn restringit de promoció de 15 places de l’escala de Tècnics (A1) i 30 de Gestió (A2), les quals ja es trobaven pressupostades. Així mateix hi ha prevista la convocatòria de 70 places de l’escala Administrativa (C1), però en aquest cas s’haurà d’esperar a l’aprovació del Pressupost de la UB per al 2016, atès que la previsió que hi havia per al 2015 era només de 25 places i ara s’ha fet una ampliació.

CCOO recorda que en el mes de maig ja estava prevista la convocatòria de les oposicions de promoció i lamentem l’endarreriment. Així mateix considerem que s’han d’acabar de negociar les bases de les respectives convocatòries.


- Calendari laboral 2016: s’informa que s’ha publicat el Calendari laboral, acordat amb la Junta de PAS, i amb la signatura de CCOO i UGT pel que fa als Acords Complementàries i la renovació dels projectes de Gestió del Temps i de Conciliació.


- Comissions de Serveis i Encàrrecs de Funcions de PAS-F: s’informa de l’estat actual d’aquestes situacions, moltes irregulars, i de les accions previstes realitzar per regularitzar-les. Així mateix s’informa que la Junta de PAS va presentar una demanda pel fet de què s’hagin sobrepassat les durades previstes en la normativa vigent. També es diu que la UB va demanar la suspensió del judici i que els concursos realitzats al llarg del 2015 han permès resoldre 46 casos, però encara hi ha 122  i es vol tancar un acord amb la Junta per consensuar la solució.

CCOO recordar que al llarg del 2014 la Junta de PAS va realitzar diferents requeriments a la UB per posar fí a aquestes irregulars situacions, les qual havien crescut exponencialment amb l’actual equip de Govern de la UB, fins que finalment fa un any va interposar la demanda, i considerem que s’ha tingut temps al llarg de tot l’any 2015 per solucionar-ho, però no ha estat així. El que cal en aquests moments és que la UB doni per finalitzades totes les situacions irregulars immediatament, i per fer això no cal realitzar cap signatura d’un “Acord d’intencions”.


- Consulta funcionarització: s’informa que el proper dia 17 de desembre es realitzarà una consulta entre el personal afectat per decidir la catalogació definitiva de les places dels àmbits d’auxiliars de serveis i biblioteques que es van funcionaritzar amb la RLT de 2012. Aquesta consulta estava contemplada en els Acords Addicionals però fins ara l’equip de govern de la UB es resistia a realitzar-la, amb les greus conseqüències que això suposa en els col·lectius afectats (manca de concursos de trasllat, ...)

CCOO valorem positivament que per fi es porti a terme l’esmentat consulta, la qual ha estat pactada amb el Comitè d’Empresa de PAS-L i la Junta de PAS-F, i esperem que tingui una gran participació del personal.


·        Informe Gerent

Informa que hi ha dos aspectes importants que s’han de tractar al Consell de Govern: Pressupostos i Reforma de les Estructures UB.

Pel que fa al Pressupost, anuncia que es presentarà un Pressupost equilibrat i que abans de la reunió del Consell de Govern es realitzarà una reunió informativa amb els representants del PAS (finalment es concreta que aquesta reunió sigui ampliada a representants sindicals i claustrals )

Pel que fa a la Reforma de les Estructures, manifesta que és molt important separar els debats de l’estructura administrativa a nivell de concreció i el que és la reforma acadèmica. Fa la presentació dels Plans d’Ordenació (Mundet i Farmàcia) dels que ja es va informar al darrer Consell de Govern, però sense el suport departamental. També explica que això no implica que en el procés de traslladar-ho a RLT no tingui una modificació, és el que es va presentar a l’octubre, i s’ha de sotmetre a negociació l’aplicació específica.

CCOO considerem que encara hi manca informació rellevant demanada per poder negociar, i reitera peticions realitzades anteriorment i que es consideren imprescindibles: conèixer la proposta d’estructura concreta dels Departaments, així com de les seves funcions; disposar de les fitxes amb els perfils de totes les places afectades, i concretar la reunions per a la participació afectat, entre d’altres.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada