dilluns, 23 de maig del 2016

Sentència sobre CS i EF del PAS-F


El jutjat contenciós administratiu 17 de Barcelona ha declarat nul·les les comissions de serveis (CS) i encàrrecs de funcions (EF) del PAS funcionari realitzats per part de la Universitat de Barcelona. Aquesta sentència, que inclou les situacions donades per la via de fets, respon a la demanda presentada per la Junta de PAS de la UB, davant la gran quantitat d’irregularitats en aquests nomenaments, la majoria realitzats per l’actual equip de govern, però també amb alguns que s’arrosseguen fins i tot des del segle XX.

Aquesta situació ha estat denunciada públicament per CCOO-UB per diferents medis (fulls informatius - per exemple veure el full novembre/2013 adreçat a tot el PAS, i el full  setembre/2014 adreçat només al PAS-F per ser el col·lectiu més afectat- , peticions al rector, exposició el 18.12.2014 en el Claustre de la UB,...), i molt especialment després de comprovar què en el període 2008-2014 s’havia incrementat de 40 a 131 casos (amb posterioritat ens vam assabentar que encara hi havia més casos que no figuraven “registrats” en els fitxers facilitats per la UB als Sindicats).

Aquesta quantitat tant gran de CS i EF té l’agreujant de què en la majoria de casos no hi ha motivació que ho justifiqui o superen amb escreix els terminis màxims legalment establerts (2 anys en CS i 6 mesos en EF). Davant de tot això la Junta de PAS va decidir fer diferents requeriments al llarg del 2014 a la UB perquè regularitzés la situació i finalment, atesa la manca de propostes creïbles, va decidir interposar una denúncia al jutjat.

El jutge va fixar el judici per a l’octubre de 2015, però es va ajornar atès que la UB no va presentar la documentació requerida, i finalment es judici es va realitzar el 15 d’abril de 2016. Per això, en tot aquest temps, la UB ha tingut temps més que suficient per regularitzar les situacions demandades, i preveure les accions que calia realitzar en el moment que es publiqués la sentència, i , per tant, és la única responsable de les conseqüències no desitjades que es puguin produir.

D’altra banda, molts d’aquests casos es corresponen amb retribucions “no formalitzades”, tal com posa de manifest els informes de la Sindicatura de Comptes, i fins i tot l’informe de “l’interventor de la UB” a partir de la denúncia pública, i la petició de CCOO-UB al Consell de Govern de la UB, que va motivar que finalment s’ajornés la seva “regularització”.

Per últim, també en el darrer any vam detectar, i informar públicament, del “presumpte cas de nepotisme a la UB” amb el nomenament d’un lletrat funcionari interí, i vam exigir aclariments i regularització de la situació, essent la resposta de la UB la de no renovar el nomenament, però “contractant” a la mateixa persona amb la “modalitat de facturació” i utilitzant per al seu treball les dependències del propi Gabinet jurídic de la UB. Al mateix temps la UB es nega a convocar a concurs places vacants de Lletrat adduint que no és necessari!

Davant de la persistència d’aquestes irregularitats, que, a banda de la il·legalitat que suposen, afecten directament a la carrera professional del PAS-F i genera un munt de greuges comparatius, CCOO-UB considerem que el rector, com a màxim responsable d’aquestes situacions, ha de depurar les responsabilitats que pertoquin i fer que la UB cessi immediatament en aquesta actitud, la qual de persistir, fins i tot, pot ser constitutiva de delicte. En conclusió, cal que es doni compliment a la sentència, retirar el recurs i no deixar els problemes per al proper equip de govern. No són acceptables més promeses de canvi d’actitud ni més dilacions.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada