dimarts, 19 de juliol del 2016

Comissió Delegada de PAS 8-7-2016

A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 8 de juliol es van tractar els següents punts:


  • Informe de la presidenta (vicerectora d’Administració)


La presidenta anuncia la propera posada en marxa del Museu de la UB, i diu que ho portaran persones que són de la UB. Així mateix explica que amb la reforma de les estructures ja es contempla.

  • Informar, si escau, dels Plans d’Ordenació (PO):


PO Àrea de Ciències i Enginyeries

PO Facultat de Ciències Humanes i Socials

PO:
- Àmbit d’aux. de serveis i logística
- Personal laboral de suport a departaments i centres

PO de:
- Àrea d’Internacional i Serveis a l’Estudiant
- Àrea de Comunicació, Màrqueting i Promoció
- Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
- Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació
- Centres Científics i Tecnològics
- Escola de Doctorat
- Gabinet del Rectorat
- Gerència
- Institut de Ciències de l’Educació
- Secretaria General – Serveis Jurídics
- Servei d’Audiovisuals

Pots llegir tota la informació relativa als PO, i a les places acordades, en la notícia que el 15 de juliol vam publicar al blog

VOTACIÓ: 4 SI, 2 No i 1 Abstencions


  • Informar, si escau, sobre modificació de l’RLT (regularització de la “Via de fet”)


CCOO considerem inacceptable que la UB pretengui “regularitzar” 85 “situacions” aprovant una RLT “ad hoc”, és a dir, amb una modificació “a mida” de les persones, la qual cosa és del tot il·legal. La modificació de la RLT s’ha de fer amb motivació, amb criteris coneguts i acreditats (noves funcions o competències, canvis d’Estructura, etc.)

Per tant vam demanar que s’ajornés, la vicerectora no va acceptar la nostra petició.

Pots llegir tota la informació sobre aquest assumpte, en la notícia que el 12 de juliol vam publicar al blog

VOTACIÓ: 5 SI i 2 NO


  • Informar, si escau, de l’Acord d’execució de la sentència de la roba de treball


El Gerent explica l’acord assolit amb el Comitè d’Empresa de PAS (CE) per donar compliment a l’execució de la Sentència relativa a la Roba de Treball del PAS-L.

CCOO mostrem la nostra satisfacció a que s’hagi pogut arribat a aquest Acord, i en tot cas resta pendent de pronunciar-se el col·lectiu del PAS laboral en els propers dies.

Recordem que el Conveni Col·lectiu del PAS laboral de les universitats públiques contempla la “Roba de Treball”, i que en el 2010 es va signar un Acord a la UB que no s’havia encara executat, per la qual cosa el CE va interposar una denúncia, i la posterior Sentència va ser recorreguda per la UB.

VOTACIÓ: 7 SI  • Informar, si escau, sobre Acord de dies de vacances addicionals per antiguitat

S’informa que a la Mesa d’Universitats, i a les Meses de PAS-F i de PAS-L respectivament, es va assolir un Acord sobre “dies addicionals per antiguitat”. Ara es porta a ratificació per part del Consell de Govern, previ informe de la CDPAS.

CCOO considerem que aquest Acord ja es podia haver assolit a l’últim trimestre de 2015, però lògicament votarem a favor per que s’apliqui el més aviat.

Pots llegir tota la informació sobre aquest assumpte, en la notícia que el 12 de juliol vam publicar al blog

VOTACIÓ: 7 SI


  • Torn obert de paraules


CCOO-UB recordem novament:

- No s’ha constituït la comissió d’interins prevista al Reglament d’Interins, però la UB va realitzant convocatòries de manera unilateral (ampliació de la “bosses” de personal interí,...)

- Encara no s’han convocat les oposicions de promoció per a l’Escala d’Administració C1

- Encara no s’han convocat els concursos de mèrits de PAS-F

- Encara no s’han convocat els concursos de trasllat i promoció de PAS-L


* els membres de la Comissió Delegada de PAS presents a la reunió van ser la Vicerectora d’Administració, el Gerent, 2 PDI i 3 PAS (2 del grup de claustrals de CCOO-UB). No va assistir-hi un representants de l’alumnat.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada