dijous, 30 de març del 2017

CCOO-UB exigim un Pla d'Estabilitat per al PAS

Com hem informat en diferents ocasions, els tribunals europeus han dictaminat que  al nostre país hi ha un ús extraordinàriament abusiu de la contractació temporal i emplaça al nostre sistema judicial a detectar i actuar contra aquesta pràctica amb molta més contundència i efectivitat, atesa la situació d’indefensió i precarietat de milers de treballadors i treballadores.

CCOO portem anys denunciant aquesta situació i considerem que quan la plaça que es cobreix a l’administració pública té caràcter fix o estructural, el/la treballador/a que l’ocupa temporalment, sigui personal laboral o funcionari, hauria de poder reclamar el dret a romandre en aquesta plaça fins que la mateixa es convoqui formalment en el marc d’una oferta pública d’ocupació.

Per aquest motius, i pel dret a la liquidació corresponent als diferents contractes de personal laboral o nomenaments de personal funcionari interí, CCOO vam posar en marxa l’articulació de reclamacions legals a les que puguin donar lloc les sentències europees. I així, per tal d’ampliar la informació, el darrer trimestre de de 2016, CCOO-UB vam realitzar 11 assemblees descentralitzades.

En aquests moments, fruit de la pressió sindical, i també d’algunes Administracions,  ja es comença a acceptar negociar a les meses generals sobre la possibilitat de negociar un pla d’ocupació a tres anys, i trencar les limitacions de la taxa de reposició, si be això encara no està concretat i no està clar com afectarà a les universitats públiques. Com a novetat, ahir es va signar un important acord, i que pots llegir fent clic aquí.

CCOO des del primer moment hem exigit l’eliminació de la taxa de reposició, i continuarem exigint la creació d’ocupació pública i la reducció de la precarietat laboral en els Serveis Públics. En aquest sentit CCOO exigim al Govern català la convocatòria d’oferta pública per reduir la temporalitat i recuperar plantilles.

Demanem a la UB que es realitzin mesures concretes de manera immediata i que eviti la judicialització.  

Exigim un Pla d’Estabilització acordat.


PROPOSTA DE CCOO-UB


·        Demanem la creació* de places per a totes les contractacions i nomenaments de caire estructurals. Actualment quasi totes les contractacions estructurals de PAS s’estan realitzant mitjançant contractes d’Obra o Serveis, en el cas de PAS laboral temporal, o de nomenament per programes, en el cas de PAS funcionari interí.

Cal, doncs, a analitzar la naturalesa de les funcions de cada contractació o nomenament i procedir a crear places de PAS funcionari o de PAS laboral.

·        PAS laboral temporal: contracte com “indefinit “no fixe”. Aquest tipus de contractació de PAS Laboral que ja existeix a la UB (n’hi ha prop de 50), es pot realitzar d’acord amb l’article 15 de l’Estatut dels Treballadores, fins que hi hagi una oferta pública. Altrament s’haurien de crear* les places necessàries per poder fer la contractació sobre plaça vacant

·        PAS funcionari interí: encara que no existeix figura de “indefinit no fixes, la fórmula més propera és la de fer els nomenaments sobre plaça vacant. I si no hi han places suficients, s’haurien de crear*

* recordem que amb la RLT publicada al 2013 es van crear més de 120 places (de PAS F i PAS L), i ara caldria fer un nova aprovació que permetés regularitzar la situació actual amb contractes o nomenaments sobre plaça vacantAquestes accions permetrien, per exemple, que no estigués condicionada la contractació o nomenament a renovacions periòdiques, ni tenir talls contractuals a l’estiu i Nadal. Així mateix, en el cas de que la plaça fos ocupada per una persona fixa per concurs o oposició, s’ha de tenir dret preferent a la recol·locació, abans que la contractació de nou personal.

Aquests mesures no resolen per sí mateixes el problema de la temporalitat, i per tant caldrà fer una programa d’estabilització, en un o varis anys d’Oferta Pública, i la convocatòries de processos amplis, amb reconeixement de l’antiguitat, i que permeti estabilitzar la Plantilla del PAS de la UB.


Per tot això, exigim a la UB negociar amb el Comitè d’Empresa de PAS i la Junta de PAS un pla d’estabilització.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada