dijous, 23 d’abril del 2015

Aprovació de l'equiparació de retribucions de personal temporal o interí

Ahir es va aprovar a la Comissió Econòmica del Consell Social l’equiparació de retribucions del personal temporal o interí que estan cobrant per sota d’altres contractes o nomenaments corresponents a places creades a la RLT, amb efectes del mes de maig. El detall és el següent:


-165 PAS auxiliars administratius: increment de nivell 12 a nivell 16

- 26 PAS ajudant de biblioteques: increment de complement específic a “20B”

- 40 PAS laboral grup 1: increment de CLT “Q” a CLT “N”


Amb aquesta aprovació es concreta l’aplicació de la partida pressupostària “noves accions” que es va aprovar amb el Pressupost UB 2015, a proposta del grup de claustrals DEFENSEM LA P(UB)LICA PAS-CCOO, tal com us vam informar el 2-12-2014 amb la notícia petició de partides pressupostàries del PAS i el 12-12-2014 amb la notícia Pressupost UB-PAS.

És important destacar l’origen d’aquest acord, el qual en cap cas correspon a una “inspiració” de Gerència amb l’arribada de la Primavera. En aquest sentit hem anat exigint a les diferents reunions de la Comissió Delegada de PAS la concreció de l’aprovació d’aquests increments inclosos al Pressupost-2015.

El procés que ens han explicat que es seguirà a partir d’ara és de portar-ho al Plenari del Consell Social i posteriorment a Consell de Govern. El tràmit habitual és a l’inrevés, però en aquesta ocasió es fa així per reduir els terminis “burocràtics”. Tot i així l’increment no es farà efectiu fins la nòmina de juny, si be amb endarreriments des del mes de maig. De tota manera, des del nostre grup continuarem insistint per tal que els efectes econòmics ho siguin des de l’1 de gener.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada