dimecres, 8 d’abril del 2015

Comissió Delegada de PAS 7-4-2015


A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 7 d’abril es van tractar els següents punts:


Com a qüestió prèvia:

El dia 26 de març vam demanar, d’acord amb el Reglament de la Comissió Delegada de PAS i els terminis establerts, incloure dos punts a l’ordre del dia de temes que ja s’arrosseguen des de fa mesos i sense concretar-se: Reglament de selecció personal interí i retribucions d’interins i temporals que “no ocupen plaça”. La presidenta de la Comissió no ho va acceptar. Tanmateix va ser del primer que es va parlar a la reunió.


·         Informe presidenta (vicerectora d’Administració)

- Reglament de selecció d’interins: mostrem la nostra queixa pel fet de que aquest tema (el redactat, perquè els criteris ja estaven acordats) ja porta gairebé un any de discussió, i es va tancar definitivament el dia 6 de febrer d’enguany i, per tant, ara resta pendent de que es porti a Consell de Govern.

- Retribucions d’interins i temporals “sense plaça”: demanem que s’aprovi sense més demora l’equiparació de retribucions amb d’altres que ocupen plaça, i recordem que això ja està inclòs al Pressupost de 2015.

El Gerent va explicar que hi ha “voluntat institucional” però que això és una estimació i que no podrà ser amb efectes de tot l’any. Sí que consolidaria la situació per tot el 2016. Nosaltres insistim en la urgència del tema i que sigui amb efectes de l’1.1.2015, la qual cosa no hauria d’ésser un problema atès que del Pressupost 2015 no hi haurà efectes econòmics en aquest any per a les convocatòries d’Oferta Pública i oposicions de promoció (per les dates previstes actualment, els efectes econòmics no ho seran fins el 2016)

- Aplicatiu “Currículum del PAS: la vicerectora informa que ja està previst publicar a l’Espai Personal el currículum que hi figura als arxius de la UB. Li demanem que incloguin també, el més aviat, informació sobre la puntuació de cada curs que hi figura als efectes de concursos.


·         Informar sobre proposta de Conveni modificat en resposta a requeriments de “l’autoritat laboral”

S’informa que per requeriment de l’Autoritat Laboral s’han realitzat adaptacions i/o aclariments tècnics per garantir la seva publicació. Cal recordar que el 6è Conveni del PAS laboral encara no està publicat atès que la Generalitat pretenia que es recollís explícitament totes les retallades aplicades, la qual cosa no podem acceptar i, per aquet motiu, es van acordar tota una sèrie de normes transitòries que permetin “recuperar automàticament” els drets que figuren al Conveni a mesura que les Lleis es vagin modificant, com per exemple amb el cas del dies d’afers propis (la Llei ho va retallar fins a 3 dies, i posteriorment s’han anat incrementant primer a 4 dies i desprès a 5 dies)

Votació: 4 SI; 1 NO


·         Informar de l’Acord de la Mesa d’Universitats per prorrogar els Acords de Drets Sindicals

Amb les diferents lleis “retalladores” es van derogar tots els “acords sindicals”, tot i que es possibilita que hi hagi de nous sempre que siguin acordats en Meses Generals. Atesa la situació tant heterogènia entre les set universitats públiques, i el context actual, es va acordar, per tercer cop, prorrogar per un any la situació actual. Tot i que CCOO-UB no vam signar en el seu moment l’Acord de Drets Sindicals a la UB, coincidim en que ara no és el millor moment per encetar aquesta negociació.

 Votació: 5 SI i 1 abstenció


·         Modificació RLT eventuals: s’incrementen en 12.000 euros les retribucions del cap d’assessoria jurídica! Més 15% de variables!

L'increment de retribucions de 58.000€ a 70.000€, més un 15% de variable que ara no hi tenia assignat, ens sembla una mesura totalment fora de lloc. La RLT-eventual fa pocs mesos que es va aprovar, sense criteris coneguts, i ara es fa una modificació exclusivament per un tema personal! (segons el Gerent, el cap d’assessoria ha estat 6 mesos “a prova” cobrant menys!) Arguments que no tenen res a veure amb una valoració de llocs de treballs. I alhora hi ha gent esperant des de fa molts anys que sigui reconegut el seu treball, i, amb l’excusa de la “RTL”, continua passant el temps.

Votació: 2 SI; 2 NO, i 1 abstenció (s’aprova pel vot de qualitat de la Presidenta de la CDPAS)


·         Informar sobre el Marc General de la reformar administrativa i gestió de la UB

El Gerent explica que hi ha dues qüestions: Marc General de la reforma,  que cal aprovar ara, i el Pla d’Ordenació, que s’hauran d’aprovar de manera específica per a cada cas. Això pot significar que cada Campus pot tenir una RLT específica (!). Explica que s’han d’anar aprovant tants Plans específics com a Centres i Àrees hi hagi.

Atesa que la informació ens va ser lliurada l’últim dia de treball abans de ”Festes”, ha estat impossible poder fer una valoració del nostre grup de claustrals i, per tant, vam demanar l’ajornament.  Així mateix es va demanar que cal especificar en el document, la negociació amb CE i JP; els terminis previstos, i molt especialment saber els criteris que s’utilitzaran, és a dir, el criteris comuns d’estructures i que han de servir per desprès fer els Plans específics.

En definitiva cal conèixer l’impacte que això tindrà en el PAS, com ara, les estructures de nivells i categories a cada unitat, com afectarà per auxiliars de serveis, auxiliars administratius, caps, etc.

Votació: 3 SI i 2 NO

2 comentaris:

 1. M'agradaria fer una pregunta: Em sembla interessant la proposta d'incloure un aplicatiu de CV del PAS a l'Espai Personal, però per què servirà? S'ha explicat? Han comentat si ho tindran en compte, per exemple, quan queda una vacant a la casa per la qual pots estar format i preparat?

  ResponElimina
  Respostes
  1. Segons les explicacions verbals (es suposa que quan es faci públic també ho explicaran per escrit) es tracta d'una banda de que la pròpia UB sàpiga la formació de cadascú per quan te alguna necessitat de contractació o fer un encàrrec. D'altra banda es tracta de que cadascú sàpiga el que hi consta al seu expedient, i si cal ampliar-ho amb noves dades.
   De tota manera és imprescindible que el personal sàpiga realment què puntua, i per a què serveix, i això no hi figura en la "demo" que han passat a Junta de PAS i Comité de PAS

   Elimina