dilluns, 20 d’abril del 2015

Funcionarització? situació actual

Amb la RLT aprovada al 2012, i publicada al 2013, es va procedir a “funcionaritzar” per la UB tota una sèrie de llocs de treball (fonamentalment, que no exclusivament, els llocs corresponents a personal auxiliar de serveis i personal tècnic especialitzat de biblioteques). Tanmateix també es va establir als Acords Addicionals de la RLT, la possibilitat de consultar als col·lectius afectats sobre el règim jurídic definitiu d’aquest llocs de treball, és a dir, si han d’ésser de funcionaris o de laborals (punt 6.3.3 dels Acords).

“6.3.3     En cas que la majoria del personal de la categoria d’auxiliar de serveis consideri   necessari   ésser específicament consultat sobre la catalogació de funcionaris dels seus llocs, es farà la  consulta de la  forma que acordin els  representants del PAS i la gerència. Un resultat absolutament  contrari a aquesta qualificació determinarà el retorn d’aquests llocs a l’actual catalogació  de laborals. Es seguirà el mateix procés en el cas d’auxiliars de biblioteques.”

Lògicament aquesta decisió s’ha de prendre abans de posar en marxa cap procés de funcionarització.

Desprès de dos anys la UB encara no ha resolt la situació, la qual cosa està provocant una gran incertesa i alhora causa greu problemes de provisió de llocs de treball, ja sigui de manera definitiva o de manera provisional. Tanmateix, en el marc del “Grup de funcionarització” creat per la Comissió Paritària de la RLT, la UB ha fet una “proposta” (Informe i estudi de retribucions) que contempla una suposada “carrera professional”.

Davant de la situació de paràlisi de la situació, des de CCOO-UB fem les següents consideracions:

- La carrera professional que presenta la UB per al personal que es funcionaritzi es limita a què per promocionar s’hagin de realitzar d’altres oposicions, però això en realitat tal com està plantejat pot suposar una gran estafa al donar la “il·lusió visual” de que tot el que tingui titulació podrà promocionar. Res més lluny de la realitat, especialment si es te en conte que hi ha actualment més de 130 PAS auxiliar administratiu esperant fa anys poder promocionar.

- CCOO considerem que és imprescindible que la proposta que finalment es porti endavant contempli una concreció de carrera professional dins del l’àmbit dels Punts d’Informació i Logística, amb independència de què la decisió final sigui funcionaritzar-se o laboralitzar-se (veure proposta més avall)

- Cal concretar amb la UB els termes de la consulta prevista al punt 6.3.3 dels Acords i que es realitzi abans de vacances. Si la UB es nega a realitzar-la, o dóna llargues, considerem que hem de fer igualment la consulta, conjuntament entre Comitè PAS laboral i Junta de PAS funcionari, i pressionar a la UB perquè accepti el resultat.Proposta de CCOO a negociar pel que fa al col·lectiu d’auxiliars de serveis

- Estructura dels “Punts d’informació i logística”
Lloc de treball
Règim laboral
Règim funcionari
Nombre

Aux. Serveis
Aux. Serveis*
Tècnic informació (NOVA)
Tècnic audiovisual
(actualment és laboral)
Tècnic suport logístic
Tècnic logístic


G4  (CLT Q)
G4  (CLT P)
G3
G3

G3
G2

C2 nivell 14
C2 nivell 16
C2/C1 nivell 18**
C2/C1 nivell 18**

C2/C1 nivell 18**
A2/C1 nivell 22**1 per Centre i torn: aprox. 30
1 per Centre i torn: aprox. 30

1per Administració: aprox.12
1per Administració: aprox.12


*negociar amb la Universitat una formació especifica dels Punts d’Informació que millori la qualitat i la millora del servei.

** en el cas de règim de funcionari els llocs de treball C2/C1 entren en concurs de provisió de llocs en competència conjuntament amb auxiliars administratius (C2) i administratius (C1). El canvi a Escala C1 només és possible legalment per oposició.
En el cas dels llocs de treball A2/C1 la provisió de llocs és només per administratiu o gestió. L’accés a aquestes escales es fa per oposició.


És molt important valorar totes aquests consideracions abans de prendre la decisió de funcionaritzar o laboralitzar els corresponents llocs de treball.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada