dimarts, 28 d’octubre del 2014


Reforma Estructures UB: CCOO-UB demana respostes a problemes reals del personal (PAS i PDI)


Al mes de juliol d’enguany et vam enviar un full amb la nostra primera valoració i l’exigència de transparència i criteris. Això mateix vam transmetre directament al Rector en una reunió realitzada amb la nostra Secció Sindical en el mes de setembre:

·         Motivació insuficient de la proposta
·         Criteris emprats
·         Repercussió als treballadors i les treballadores
·         Manca de credibilitat
·         Exigència d’un procés participatiu


També vam demanar que en qualsevol proposta de “estructura i organització” (la presentada per l’equip de govern de la UB http://bit.ly/1D5y7qR  o qualsevol altre) han d’identificar-se els problemes reals dels treballadors i treballadores de la UB, i proposar solucions per als mateixos.

Així mateix, demanem que hi hagi negociació amb els representants sindicals, no només “rebre suggeriments” o realitzar consultes. Això és exigible en els casos que les modificacions afectin a les condicions de treball i als drets laborals, tal com disposa, entre d’altres, l’Estatut Bàsic de l‘Empleat Públic (EBEP*) a l’article 37.1 i l’excepció de les limitacions de l’article 37.2

  

A continuació relacionem una sèrie de punts que cal incloure en la previsió de Reforma, i que afecten als diferents col·lectius:

Pel que fa al PDI:

·         S’ha de realitzar prèviament la Relació de llocs de treball que ens permeti preveure què perfils de professorat necessitem per desenvolupar les tasques docents, de recerca, gestió i transferència que se’ns assignen. La UB té l’obligació legal de fer la seva Relació de llocs de treball, però a més és imprescindible per conèixer el punt de partida de la reestructuració i les necessitats de PDI i llocs estructurals. Si no ho fem, continuarem pel camí de la improvisació i la precarització

·         S’han d’abordar les problemàtiques principals de professorat: manca de carrera acadèmica, manca d’estabilització del professorat, manca de política de professorat (s’està “funcionant” amb improvisacions)

·         El futur de la UB ha de resoldre aquestes qüestions, si no de poc serveix disposar de departaments “macro” o fusionar Facultats

Pel que fa al PAS:

·         Definir la Plantilla necessària, amb concrecions (nombre d'efectius per escales i grups, llocs funcionaritzats,...)

·         Regularització dels sistemes de provisió de llocs de treball

·         Estabilització dels llocs estructurals

·         Definició de processos i de les tasques i responsabilitats corresponents a cada unitat i lloc de treball

·         S’han d’abordar les problemàtiques principals per la manca d’una política clara per les plantilles de PAS (formació, carrera professional, plans de promoció, etc.)

·         "Mapa de formació" de cada lloc de treball

·         Pla de rejoveniment de la Plantilla

Per últim, insistim en la necessitat de què abans de portar a l’aprovació del Consell de Govern la Proposta definitiva de reforma, prèviament el Claustre de la UB s’ha de pronunciar de manera favorable


1 comentari:

 1. Estic molt d'acord amb la majoria de propostes que feu per al PAS.

  Voldria afegir que hi trobo a faltar els punts següents:

  1. Previ a la definició de la plantilla necessària, caldria fer una anàlisi de la plantilla actual.
  2. A banda d'estabilitzar els llocs estructurals, caldria preveure el reconeixement de persones que estan desenvolupant tasques de responsabilitat que no estan recollides en cap paper.
  3. Caldria preveure sistemes d'avaluació tant de dalt cap a baix com de baix cap a dalt, per ajudar a millorar el funcionament.

  ResponElimina