dimecres, 6 de setembre del 2017

Inici de curs 2017-2018

El curs passat a la UB ha estat un moment de canvis diversos. El nou equip rectoral ha agafat les regnes d’una institució que està de facto intervinguda i amb les mans molt lligades. Aquest final de curs ha estat marcat, en el cas del PDI, per la convocatòria d’un gran nombre de concursos de professor associat que no varen ser realitzats quan pertocava.

En aquest sentit, volem recordar que a cap professor el poden obligar a iniciar el curs sense haver signat contracte.

Per altra banda, la situació actual, ha impedit que la UB podés treure noves contractacions de professorat Lector i Agregat, així com tampoc donar expectatives a la promoció (agregat, catedràtic) del professorat permanent. De moment, només s’ha pogut donar resposta a una certa continuació de la situació sense saber quan es desbloquejarà la autonomia de la UB per poder fer una política de personal.

Aquest fet, amb la evidència que s’han fet contractes d’associat per la via d’urgència i per tant, utilitzant la figura de manera fraudulenta i generant borses de precarietat, la inexistència de relleu generacional, la falta de carrera acadèmica i de RLT, fan cada vegada més necessari aclarir quines són les polítiques de personal. Cal garantir, en la mesura del possible, no només el futur dels treballadors i treballadores de la UB, sinó de la pròpia institució.

Aquest curs, una vegada apagats els focs, cal atendre les demandes. Cal per tant reforestar amb les places de professorat adients per poder atendre les necessitats docents i de recerca. Per aquesta raó des de CCOO demanem que cal posar fil a l’agulla per a:

-       Identificar la plantilla dels departaments amb la descripció de tot tipus de categoria de professors.

-       Plantejar expectatives reals per a transformar les places de professors associat amb feines estructurals, que no pertocarien, a places de professor a temps complet dins de la carrera acadèmica.


-       Estudiar el relleu generacional per evitar la pèrdua del lideratge docent i investigador de la Institució.