Estructures PAS

En aquesta pàgina us informem de manera actualitzada dels principals documents relacionats amb la Reforma Administrativa i de Gestió de la UB (RAG)

(Per accedir-hi als diferents documents només has de fer “clic” a sobre de les paraules “ressaltades” amb color i cursiva)


Relació de documentació lliurada o publicada per la UB

Marc General RAG (7-4-2015)Projecte de RAG (22-7-2015)

Implementació i marc de referència RLT (inicial o versió A, 21-9-2015, conté molta informació de caire general relatiu al procediment que afecta a les places de PAS. Entre d’altres: marc normatiu, mapa de llocs de treball, mobilitat, manual de valoració i barems de concursos, així com un calendari de previsió de les accions a desenvolupar.

Implementació i marc de referència RLT (versió C, 25-11-2015)

Estructures del nou model organitzatiu (versió d’octubre/2015, només fa referència a una part de les estructures de Centre).

Plans d’Ordenació (PO) de Campus Mundet i Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (aprovat per Consell de Govern de 8.10.2015, conté la proposta de Gerència relativa a la afectació a les places de PAS)

Plans d’Ordenació (PO)  de Dret, Campus Mundet i Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (aprovat per Consell de Govern de 15.2.2016)

Annex als Plans d’Ordenació (PO) amb llocs de treball de PAS-F de Dret, Campus Mundet i Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (aprovat per Consell de Govern de 15.2.2016)

Estructures del nou model organitzatiu (darrera versió, gener/2016, només fa referència a una part de les estructures de Centre).

NOU!  Plans d’Ordenació (PO)  d’Economia i Empresa i Biologia (aprovat per Consell de Govern de 13.4.2016)

NOU!  Annex als Plans d’Ordenació (PO) amb llocs de treball d’Economia i Empresa i Biologia (aprovat per Consell de Govern de 13.4.2016)

Documents publicats per CCOO sobre la RAG:

Pots trobar la informació que hem anat “pujant” al nostre blog de CCOO-UB, en el que trobaràs, entre d’altres, les següents qüestions:


Nous comentaris de CCOO al document “implementació RAGAltres documents d’interès:

Valoració de CCOO al juliol 2014 amb l’exigència de transparència i criteris respecte de la proposta inicial de Reforma d’estructures de la UB (l’equip de govern de la UB va presentar el 20 de juny la Proposta, 1r esborrany, i el 17 de juliol la Proposta modificada, 2n esborrany)

Informe/proposta RLT Funcionaris fase 0 (Comissió Delegada de PAS, 7.2.2011).

Característiques i implementació  de la RLT PAS-L (26.9.2012) (inclou els “II Acords addicionals a la RLT-L” aprovada al Consell de Govern). 
1 comentari:

  1. En quant a Implementació i marc de referència RLT versió C 21-11-2015 pagina 78 i seguents:
    No poden aplicar la mobilitat. Els articless del EBEP que invoquen no están en vigor segons indica la disposició final quarta de l'EBEP i no poden apel·lar a la autonomía universitaria per regular-ho. Tal i com es desprèn de la disposició final quarta diu que fins que no es desenvolupi per llei l'EBEP en aquest punt no es pot aplicar per tant per als temes de provisió i mobilitat cal aplicar el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre en tot el que no s'oposi a l'EBEP. Es a dir no poden aprovar la movilitat. (Per cert l'EBEP diu que la mobilitat només és per funcionaris en els laborals la mobilitat es regula pel seu conveni colectiu)

    ResponElimina