dimecres, 24 de maig del 2017

Temporalitat PAS: reunió amb Vicerectorat d’Organització i PAS, 20 de maig

Els nivells de temporalitat del PAS (funcionari interí i laboral temporal) arriba a uns nivells mai assolits a la UB, motivat principalment per les continues retallades de personal a l’Administració Pública i particularment en el PAS de les universitats. Aquest abús de la contractació temporal fins i tot ha estat denunciada pels tribunals europeus.

Davant d’això CCOO des del primer moment ha estat exigit l’eliminació de la taxa de reposició, i continuarem exigint la creació d’ocupació pública i la reducció de la precarietat laboral en els Serveis Públics. En aquest sentit et vam informar el 30 de març en el nostre blog, així com de l’”Acuerdo para la mejora del Empleo Público”, i de la proposta que vam realitzar la Secció Sindical CCOO-UB al rector de la acordar un Pla d’Estabilització.

Amb posterioritat es va fer públic el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE), i que, si no es modifica, pot comprometre la continuïtat PAS temporal de les universitats públiques, doncs d’una banda hi ha una prohibició taxativa a nomenament superiors als 3 anys, i d’altra banda les universitats no estan incloses en l’Oferta Pública extraordinària per a reduir la temporalitat. Per últim, prohibeix la contractació de personal “indefinit no fixe” si no és per sentència judicial.

El principal motius adduït pel Ministeri d’Hisenda per no incloure a Universitat en el “Acuerdo para el Empleo” és que segons les seves dades la temporalitat a les universitats és només d’un 4,8%, i fins i tot baixa al 4,5% a les universitats catalanes. Això és completament fals! I des de CCOO hem encetat una recollida d’informació de dades de Plantilla de les diferents universitats, a més de demanar als equips rectorals que facin arribar al Ministeri les dades oficials el més aviat.

Davant de les greus conseqüències que pot tenir aquesta situació en el PAS de la UB, CCOO-UB vam demanar reunió urgent al vicerectorat d’Organització i PAS. La reunió va tenir lloc finalment el 19 de maig, amb l’assistència del Gerent, i els hi vam explicar amb detall la nostra proposta per “un Pla d’Estabilitat del PAS”. Així mateix li vam manifestar que cal actuar amb urgència, abans de que s’aprovin els PGE, per evitar conseqüències negatives. Entre d’altres qüestions li vam plantejar explícitament:

- Creació de places per a totes les contractacions i nomenaments de caire estructurals (la gran majoria de personal funcionari interí te nomenament de “programa” i el laboral temporal te contracte “obra o servei”)

- PAS laboral temporal: contracte com “indefinit “no fixe”. Aquesta mesura, complementària a l’anterior, ara és molt urgent que es realitzi abans de que s’aprovin el PGE, pels motius explicats abans.

- PAS funcionari interí: encara que no existeix figura de “indefinit no fixes, la fórmula més propera és la de fer els nomenaments sobre plaça vacant

També vam aprofitar la reunió per tornar a demanar la renovació “sense talls” de totes les contractacions que finalitzen a l’estiu.

El vicerector i el gerent van compartir la nostra preocupació per la situació actual, i es van comprometre a estudiar les possibilitats, particularment de incloure als temporals (funcionaris interins de programa i temporal laboral d’obra o servei) en places vacants.

I així analitzaran si hi ha suficients llocs de treball, o si cal, i si es pot, crear de nous. De tota manera van recordar que hi ha dos límits que no es poden “saltar”: no incrementar nombre d’efectius i no incrementar capítol 1.

Respecte d’aquestes limitacions, CCOO-UB li vam explicar que la nostra proposta és similar al que es va fer amb la RLT publicada al 2013, que es van crear més de 120 places (de PAS F i PAS L), i que no suposa increments, atès que el PAS temporal ja està  pressupostat, i per tant, no hi ha increments. Ara caldria fer un nova aprovació que permetés regularitzar la situació actual amb contractes o nomenaments sobre plaça vacant

Pel que fa al tema de realitzar contractacions d’indefinits no fixes ens van explicar el vicerector que, malgrat estar d’acord amb la proposta, li preocupava les conseqüències de realitzar-ho ara, vista la previsió dels PGE.

Pel que fa a les dades de temporalitat de capítol 1 que li vam demanar, per contrastar amb les del Ministerio d’Hisenda, cal agrair la informació que ens va facilitar, i que complementa la informació que ja disposàvem a partir del fitxers de la UB.


CCOO-UB esperem que hi hagi avanços importants properament i que s’arribin a acords amb els respectius òrgans de representació unitaris, Comitè d’Empresa de PAS laboral i Junta de PAS funcionari.

dimarts, 16 de maig del 2017

Postura de CCOO front la política de PDI de la UB

La situació actual evidència un cop més els mateixos problemes que portem anys arrossegant:

-          condicions de treball indigne per a una part del professorat

-          falta de promoció acadèmica

-          falta d’estabilització del professorat

-          envelliment de la plantilla

-          manteniment dels mecanismes estructurals de precarització.

Una part del professorat de la UB es troba en condicions laborals inacceptables. Ho són ara i ho han sigut durant llargs anys. La pregunta sobre què fer davant d’aquesta situació interpel·la el conjunt del professorat, a més de les autoritats acadèmiques i la Generalitat de Catalunya.

Davant de la situació actual en la que al professorat a temps complert permanent se li recorda la normativa de PDA vigent des de 2012, cridem al professorat i als càrrecs acadèmics a prendre les següents mesures:

-          Complir estrictament les 1650h establertes a la normativa que regula la jornada laboral i el PDA. Això implica que al programar el curs 2017-8 el professorat no hauria d’acceptar que el seu PDA excedeixi de les 1650h. El lema és: ningú per sobre de 1650h.

En el context actual, les hores que es fan de més contribueixen a tapar problemes que la institució universitària fa molt temps que no ha entomat. La solució al problema no pot passar per contractar professorat en condicions precàries com a mà d’obra barata amb l’esperança de que algun dia millorin les seves condicions de treball.

-          Posar fi a la utilització de falsos associats per cobrir les necessitats docents. La figura de l’associat està ben definida en la llei i en el conveni laboral. S’ha d’acabar amb l’abús existent sobre una part del professorat no permanent.

Tanmateix, les tasques docents estructurals han de ser desenvolupades per professorat estable que pugui treballar en condicions dignes. Això suposa no col·laborar en la precarització del professorat. La docència s’ha d’impartir en condicions dignes i estables. Els complements i aportacions externes són molt rellevants, però no es poden utilitzar com a mà d’obra barata per fer feines que ha de fer el professorat permanent. ¿Acceptaríem a l’educació infantil, a primària, a secundària, a cicles formatius, a batxillerat... professorat precaritzat, amb salaris de misèria, per desenvolupar tasques que són estructurals i bàsiques per la institució educativa? La resposta és i ha de ser: No! Llavors, per què s’utilitza i accepta aquesta precarització a la Universitat?

-          En els casos en els que les autoritats acadèmiques detectin incompliments inadmissibles per part d’empleats públics, el deure legal de les autoritats acadèmiques és actuar per posar fi a les situacions que es detectin i aplicar les sancions corresponents. La defensa de la Universitat pública també passa per exigir responsabilitats quan es detecten comportaments inadmissibles.

Respecte a la vaga de PDI proposada per Transformem UB, trobem legítim que cada sindicat o plataforma decideixi quina ha de ser la seva postura, però no ens hi podem afegir ja que ha estat una decisió unilateral no consensuada i considerem que la problemàtica és mes global. Es tracta d’unir forces, de consensuar postures i accions i de pensar i impulsar accions per afrontar els problemes que ens afecten com a col·lectiu docent i investigador:

Per tant, us animem a adherir-vos al lema: Ningú per sobre de les 1650h!

Per condicions de treball dignes per tots els docents!

Així mateix, com us vam informar el dia 6 d’abril CCOO continuarem treballant en el sí dels òrgans unitaris de representació del PDI (Comitè d’Empresa i Junta de Personal) per vetllar pels interessos de tot el col·lectiu, i per platejar de manera consensuada una resposta front la situació actual. En aquest sentit, podeu el correu que el CE de PDI va enviar ahir.


dilluns, 15 de maig del 2017

Dijous 25, segona “tertúlia Cafè 2017”, sobre temes d’interès social

Segona tertúlia Cafè 2017, amb el tema:

“L’assetjament sexual i laboral a les Universitats: Quina és la realitat, què s’està fent i com es pot prevenir?”CCOO-UB realitzarà la segona “tertúlia Cafè 2017”, el dijous 25 de maig a les 16,30h, en el que pretén ser un espai distès amb la voluntat de debatre amb arguments i idees que permetin contrastar diferents punts de vista sobre les realitats socials que ens envolten.

Per facilitar la participació de les persones que hi assisteixin, les tertúlies començaran amb una breu exposició per part de les persones convidades, i desprès s’obrirà un col·loqui.

En aquesta nova sessió, presentada per Antonio Madrid, professor titular de la facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, es planteja a debat el tema “L’assetjament sexual i laboral a les Universitats: Quina és la realitat, què s’està fent i com es pot prevenir?” i comptarà amb la participació de dues ponents: Lidia Puigvert Mallart, professora agregada del departament de Sociologia i investigadora de CREA (Community of Researches on Excellence for All) de la UB, i Montserrat Vilà Planas, coordinadora de la Plataforma Unitària contra les violències de Gènere.

Es tracta d’una iniciativa que complementa el “dia a dia” de l’activitat sindical, i necessitem aquest espai per comprendre coses... per després transformar coses!

Feu clic per consultar la invitació*.

També pots consultar els vídeos de l’anterior tertúlia, Educació i Desigualtat fent clic en el vídeo 1 i el vídeo 2.


Lloc de la tertúlia Cafè: sala de professorat d’Aribau (edifici adossat a Edifici històric de la Universitat de Barcelona, gran via de les corts catalanes, 585)


* Us preguem confirmació de la vostra assistència per tal de poder organitzar adequadament la preparació de la tertúlia.