dimarts, 28 d’octubre del 2014


Reforma Estructures UB: CCOO-UB demana respostes a problemes reals del personal (PAS i PDI)


Al mes de juliol d’enguany et vam enviar un full amb la nostra primera valoració i l’exigència de transparència i criteris. Això mateix vam transmetre directament al Rector en una reunió realitzada amb la nostra Secció Sindical en el mes de setembre:

·         Motivació insuficient de la proposta
·         Criteris emprats
·         Repercussió als treballadors i les treballadores
·         Manca de credibilitat
·         Exigència d’un procés participatiu


També vam demanar que en qualsevol proposta de “estructura i organització” (la presentada per l’equip de govern de la UB http://bit.ly/1D5y7qR  o qualsevol altre) han d’identificar-se els problemes reals dels treballadors i treballadores de la UB, i proposar solucions per als mateixos.

Així mateix, demanem que hi hagi negociació amb els representants sindicals, no només “rebre suggeriments” o realitzar consultes. Això és exigible en els casos que les modificacions afectin a les condicions de treball i als drets laborals, tal com disposa, entre d’altres, l’Estatut Bàsic de l‘Empleat Públic (EBEP*) a l’article 37.1 i l’excepció de les limitacions de l’article 37.2

  

A continuació relacionem una sèrie de punts que cal incloure en la previsió de Reforma, i que afecten als diferents col·lectius:

Pel que fa al PDI:

·         S’ha de realitzar prèviament la Relació de llocs de treball que ens permeti preveure què perfils de professorat necessitem per desenvolupar les tasques docents, de recerca, gestió i transferència que se’ns assignen. La UB té l’obligació legal de fer la seva Relació de llocs de treball, però a més és imprescindible per conèixer el punt de partida de la reestructuració i les necessitats de PDI i llocs estructurals. Si no ho fem, continuarem pel camí de la improvisació i la precarització

·         S’han d’abordar les problemàtiques principals de professorat: manca de carrera acadèmica, manca d’estabilització del professorat, manca de política de professorat (s’està “funcionant” amb improvisacions)

·         El futur de la UB ha de resoldre aquestes qüestions, si no de poc serveix disposar de departaments “macro” o fusionar Facultats

Pel que fa al PAS:

·         Definir la Plantilla necessària, amb concrecions (nombre d'efectius per escales i grups, llocs funcionaritzats,...)

·         Regularització dels sistemes de provisió de llocs de treball

·         Estabilització dels llocs estructurals

·         Definició de processos i de les tasques i responsabilitats corresponents a cada unitat i lloc de treball

·         S’han d’abordar les problemàtiques principals per la manca d’una política clara per les plantilles de PAS (formació, carrera professional, plans de promoció, etc.)

·         "Mapa de formació" de cada lloc de treball

·         Pla de rejoveniment de la Plantilla

Per últim, insistim en la necessitat de què abans de portar a l’aprovació del Consell de Govern la Proposta definitiva de reforma, prèviament el Claustre de la UB s’ha de pronunciar de manera favorable


divendres, 10 d’octubre del 2014

CCOO exigeix transparència i criteris en la reforma d'estructures de la UB.La Universitat de Barcelona ha iniciat una reforma de les seves estructures, acadèmiques i administratives, la secció sindical de CCOO ha realitzat al mes de juliol una primera valoració de la proposta que podeu llegir completa a l'enllaç de sota:

Valoració de CCOO UB