dilluns, 4 de maig del 2015

Promoció de PAS-F


Concursos:

-       Nou barem de concursos

-       Requisits i mèrits d’acord el perfil del lloc i indicació de la puntuació dels cursos

-       Concurs ordinari cada 6 mesos amb “resultes”, convocatòria immediata de places vacants de caps i procés simplificat per als llocs base


Concurs-oposicions:

-       Utilitzar sistemes més senzills per canvis en el mateix grup (C2 a C1 i A2 a A1)

-       Exempció de proves per cursos o per haver-les aprovat amb anterioritat

-       Convocatòria d’administratius per al PAS aux. administratiu que compleixi els requisits

Concursos de PAS-L-       Concursos periòdics, com estableix el Conveni

-       Publicació dels temaris conjunt amb la convocatòria

-       Publicació de l’especialitat de la plaça

-       Exempció de proves per cursos o per haver-les aprovat amb anterioritat

-       Cap encàrrec de superior categoria sobre plaça vacant

Estabilització del PAS-       Creació de les places estructurals

-       Oferta pública amb una programació plurianual que faciliti l’estabilització

-      Elaboració i seguiment de bosses de contractació temporal o interinatges que garanteixin agilitat i transparència

-     No realitzar contractació de personal per ETT i no permetre externalització de les tasques