diumenge, 25 de gener del 2015

Calendari laboral 2015


Finalitzades les reunions de negociació del Calendari Laboral 2015 entre la UB i el Comitè d’Empresa i la Junta de PAS, s’ha arribat a un acord global (Calendari Laborals i Acords complementaris) signat per la Junta de PAS. Així mateix, pel que fa a document Acords complementaris (inclosa la pròrroga dels dos projectes), han estat signats per les Seccions Sindical de CCOO i UGT.

Pots llegir els acords a l’InfoPAS de la UB: http://bit.ly/1EkodXu  

La dada més rellevant és que es mantenen els mateixos criteris des de l’any 2013, i es mantenen les modificacions de redacció aprovades a l’any 2014, per la qual cosa la Junta de PAS funcionari, amb el suport de CCOO, ha donat la seva conformitat.

La negociació ha estat més complicada del que era de preveure atès que el balanç global dels diferents documents al desembre modificava, d’una manera inacceptable, els criteris acordats al 2013. Això vol dir que hem tingut en compte, entre d’altres criteris, la referència del nombre total d’hores del Conveni, el nombre total de dies d’afers propis i dies de tancament.

Pel que fa al Document “Full Informatiu – Calendari laboral 2014”:
·         5 dies d’afers propis, de l’EBEP. Si bé l'any passat també vam tenir 5 dies, aquest últim es va afegir amb posterioritat a l’aprovació del Calendari laboral atesa una modificació legislativa.
·         22 dies hàbils de vacances, de l’EBEP.
·     Estiu: reducció de ½ hora diària en els mesos de juliol i agost. D’altra banda es podrà realitzar jornada continuada (per al PAS que no te aquesta jornada de manera ordinària) en el mes de juny i de l’1 al 10 de setembre.

Pel que fa al Document “Aspectes Complementaris”
·         Es concreta que es tancaran 11 dies per motius d’estalvi
·      Es prorroguen els projectes de Formació per a la Gestió del Temps i el de Conciliació, acordats els anys 2012 i 2013.
·       Es fan diferents aclariments relatius a la compensació de dies de treball obligatori durant els períodes de tancament.


dijous, 22 de gener del 2015

Comissió Tècnica de la Mesa del PAS Funcionari 22-1-2015

La Comissió Tècnica de la Mesa del PAS-F s’ha reunit novament (com ja us vam informar l’anterior reunió va ser l’11.12.2014) per continuar tractant les propostes de “Permutes entre universitats públiques” i “Teletreball”.

En aquesta reunió, s’ha estat treballant prenent com a base els documents amb les darreres propostes de redactat de les universitats i, encara que persisteixen alguns aspectes controvertits, en la majoria dels casos el posicionament de fons és força coincident i creiem que podrien solucionar-se amb petits canvis de redactat.

Alguns comentaris sobre els punts amb les discrepàncies més importants:

-       Teletreball: la definició de l’horari per estar localitzable i disponible (considerem que en la majoria dels casos no cal aquesta obligació, i això pot entrar en contradicció amb la “flexibilitat i conciliació de la persona afectada”).

-       Permutes:
·         Correspondència del mateix nivell de destí (plantegem que pugui haver-hi fins a dos nivells de diferència)

·         Adequació dels sol·licitants (això no pot ser decidit per una entrevista, és massa subjectiu)

·         Subjecte a disponibilitats pressupostàries, si hi ha canvi de nivell (això és massa ambigu i podria fer en la pràctica inviable l’Acord)

·         Prohibició de “demanar tornar” a la universitat d’origen en dos anys, des del darrer concurs en què es participi (això és una dificultat innecessària, donat que ja hi ha un altre apartat que limita la permanència al nou lloc per dos anys)

Finalment s’ha valorat que aquests dos temes estan prou treballats per portar-los a negociació en una propera Mesa de PAS funcionari.

Altres temes: en el torn obert de paraules hem aprofitat per demanar a les universitats, i al representant de la Generalitat de Catalunya, dos temes de gran importància i que depenen d’ells exclusivament.

-       Taxa de reposició del 50%: exigim que sigui aplicable també al PAS d’universitats (en aquests moments ni les universitats ni la Generalitat es comprometen a res). En aquest sentit els hi hem dit que el PAS no pot suportar més pèrdua de Plantilla, i no descartem accions de protesta.


-       Paga extra 2012: hem reclamat el pagament de la part meritada el 2012 (aproximadament un 25%), i que actualment s’està discutint amb la llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. L’Estat i la gran majoria de Comunitats Autònomes ja ho han acordat.

dimecres, 21 de gener del 2015

23 de gener: reunió de negociació del Calendari Laboral 2015

Com et vam informar el 19 de desembre, després de vàries reunions les negociacions del Calendari Laboral 2015 van quedar entrebancades per l’actitud dels representants de la UB. Demà divendres 23 hi ha una nova reunió de negociació entre la UB i els representants del Comitè d’Empresa del PAS laboral i la Junta de PAS funcionari.

Tanmateix volem fer alguns aclariments sobre la situació actual i respondre públicament a diferents consultes que ens van arribar ahir:

-   La negociació del Calendari laboral inclou la negociació global de diferents aspectes relacionats, inclosos el dos projectes actuals de “Gestió del Temps” i “Bossa d’hores de Conciliació”.

Malgrat l’afirmació contraria que ha realitzat el CAU, que per cert no va voler signar l’Acord dels dos Projectes esmentats, tots els representants del personal que assisteixen a les reunions de negociació, encara que sigui només per fer de “supervisors” però sense aportar cap proposta, saben perfectament que s’està negociant tot alhora. Per tant no acceptem cap “consell” d’aquest Sindicat.

Aquesta negociació global ha estat així des del primer Acord-2013 per tal de minimitzar les injustes retallades que hem sofert el PAS, en aquest cas amb l’increment horari. Aquell primer Acord va ser signat per CCOO i per UGT i va tenir molt en compte, així com en la pròrroga del 2014, diferents aspectes, com el nombre total d’hores anual, els dies de tancament de la UB i el nombre d’hores total dels dos Projectes aprovats.

-   Per tant la negociació del Calendari no és un fet senzill i no acceptarem pressions injustificades per qüestió de termini per acabar les negociacions. En aquest sentis us recordem que les negociacions del Calendari de 2014 van finalitzar el 14 de febrer. Lògicament, i pel be del PAS, farem tots els esforços per arribar a un bon Acord el més aviat.


-   També aprofitem per informar-te que les “incidències” amb les hores de la Bossa de Conciliació són les mateixes que al gener del 2014 i, com es va fer en aquell moment, i així ho hem aconsellat a qui ens ho va preguntar, el que calia era anotar-se la utilització de les hores i incorporar-les a l’aplicatiu quan aquest estigués disponible. De tota manera vam demanar aclariments a la UB i ens van informar que aquesta setmana ja estaria disponible (de fet ja està disponible des d’ahir). Per tant no entenem certs comentaris intentant vincular la utilització d'aquestes hores a la negociació del dia 23.