dijous, 21 de gener del 2016

Convocatòria d'oposicions per l'escala administrativa (subgrup C1)

La UB ha realitzat la convocatòria d’oposicions en torn restringit per a promoció a l’escala tècnica d’administració (subgrup A1) i a l’escala de gestió (subgrup A2). Així mateix, com et vam informar amb el resum de la Comissió Delegada de PAS 4-12-2015 per aquest any 2016 hi ha prevista la convocatòria per a l’escala Administrativa (subgrup C1).

El fet de què aquestes últimes encara no hagin estat convocades és degut a que es va fer una ampliació del nombre de places, passant de les 25 previstes al 2015 a 70 (aproximadament el 50% del nombre de personal auxiliar administratiu fix). Aquesta ampliació requeria la aprovació del Pressupost de la UB pel 2016, la qual cosa ja s’ha realitzat.


Per tant la previsió es que es procedeixi a la seva convocatòria en aquest primer trimestre de l’any (en aquests moments està en procés de negociació amb la Junta de PAS)

dilluns, 18 de gener del 2016

Documents RAG

Al llarg de l’any 2015 la UB va anar lliurant diferents documents relatius a la Reforma de les Estructures Administratives i de Gestió (RAG), i dels quals us hem informat en diferents escrits i “entrades” al nostre blog, amb l’etiqueta “Estructures UB”.

Ara, i per que tingueu d’una manera àgil al vostre abast la informació i documentació més rellevant, hem creat la pàgina “Estructures PAS” que estarà sempre disponible i actualitzada.

Entre d’altres informacions hi pots trobar:

- Marc General RAG

- Acords sobre les Estructures Acadèmiques i d’Organització Administrativa

- Procediments de dimensionament

- Projecte RAG

- Implementació i marc de referència RLT

- Estructures del nou model organitzatiu