dilluns, 2 de febrer del 2015

Comissió Delegada de PAS 30-1-2015A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 30 de gener es van tractar els següents punts:

·         Informe de la presidenta (vicerectora d’Administració)

Entre d’altres temes, la presidenta explica que, malgrat el compromís adquirit anteriorment, no s’ha pogut portar encara el Reglament de selecció de PAS interí (pendent d’una reunió) i l’estudi sobre Comissions de serveis i Encàrrecs de funcions de PAS funcionari i Encàrrecs de superior categoria de PAS laboral (s’està treballant...). Malgrat aquestes explicacions CCOO manifesta el seu desacord amb què això no s’hagi portat a aquesta reunió de la Comissió Delegada de PAS.

S’informa que al proper Consell de Govern (dia 11.2.2015) es portarà a aprovació les modificacions de la RLT de PAS-F que es va acordar a la Comissió Delegada de 5.12.2014. Pots llegir aquí la valoració que vam realitzar.

CCOO demana que al proper Consell de Govern també s’incloguin la creació dels llocs de treball de PAS-L que finalment no van arribar a l’anterior Comissió Delegada, sempre que el Comitè d’Empresa no s’hi oposi.

·         Informe del Calendari Laboral 2015

La UB informa a la Comissió Delegada que el 21.1.2015 es va arribar a un acord del Calendari Laboral amb la Junta de PAS, i així mateix van ser signats els Acords complementaris per CCOO i UGT. Pots llegir aquí la valoració que vam realitzar.

·         Informe sobre les retribucions en llocs de treball o complements i gratificacions no contemplats a l’RLT del PAS vigent.

La UB informa que  el document que presenten ho fan pels continuats requeriments de la Sindicatura de Comptes i “té com a objectiu que la despesa estructural de la plantilla de personal s’adeqüi al marc competencial establert, garantint així la publicitat, transparència i adequació legal de les accions que es duguin a terme”. L’esmentat document correspon a 88 “situacions” que s’agrupen en dos tipologies: d’una banda “complements i gratificacions en llocs de treball de l’RLT” i d’altra banda “llocs no contemplats a l’RLT vigent”.

Tot i que aquestes situacions es troben pressupostades i que, en la majoria de casos, provenen des de fa molt de temps, el Consell Social ha demanat ara que es faci una relació individualitzada de la despesa concreta.

Pel que fa al procediment previst, una vegada la Comissió Delegada de PAS ha estat informada, està prevista l’aprovació del document al Consell de Govern de l’11.2.2015 i la seva posterior ratificació al Consell Social. Els motius que justificarien, segons la UB, aquesta urgència és perquè properament vindrà la Sindicatura de Comptes a fer la seva revisió anual i no volen que torni a sortir aquesta situació.

Davant la previsió d’aprovació de document “Informe sobre les retribucions” CCOO manifestem que:

-          Malgrat que el darrer requeriment de la Sindicatura de Comptes va ser a l’abril de 2014 i, per tant, la UB ha tingut tot l’any per facilitar la informació als representants del personal i analitzar amb detall cada cas, això no s’ha fet i ara ho volen “formalitzar” tot amb urgència i sense justificacions.

-          Manca de criteris: en cap moment la UB ha justificat ni els motius de cada encàrrec o situació, ni el motiu dels imports assignats.

-          Regularització de pagaments: la UB vol “fer neteja” d’irregularitats i formalitzar els encàrrecs i pagaments realitzats al llarg dels anys com si res hagués passat, i aprovar-ho com si fos una simple formalització.

Hi ha altra apartat de l’informe de la Sindicatura de Comptes que considerem que sí que pot anar al proper Consell de Govern, com és el cas de les retribucions de PAS interí o temporals que cobra per sota d’altres llocs de treballs similars, i que, a més, també estan pressupostats. És clar, que les prioritats de la UB i les nostres son molt diferents.

CCOO considerem que, tot i que siguin pagaments que estan pressupostats i que s’han de formalitzar correctament, no s’ha de procedir a realitzar aquesta regularització sense abans saber la motivació individualitzada de cada situació així com de la retribució assignada.

La relació de 88 “situacions” que figuren al document que es vol portar a aprovació en el proper Consell de Govern ens dóna la raó al que, des de fa molt anys, venim denunciant des de CCOO i que per fi, ja sigui pels requeriments de la Sindicatura de Comptes o ja sigui perquè el Gerent actual no vol hipoteques amb irregularitats anteriors, han sortit a la llum.

Sigui com sigui, l’equip de govern actual és el responsable de les irregularitats comeses, fossin heretades o seves pròpies, i això encara justifica més el contenciós administratiu que la Junta de PAS va realitzar al desembre passat (desprès de diferents requeriments) contra els Encàrrecs de Funcions i Comissions de serveis de PAS funcionari que superen el límit establert per la llei . Ens hauria agradat, però, que també el Comitè d’Empresa de PAS hagués fet una denúncia contra els Encàrrecs de Superior Categoria de PAS laboral que porten molt de temps superant el límit establert al Conveni Col·lectiu.

Davant de tot això, CCOO ens oposem a l’aprovació d’aquest document en el proper Consell de Govern, i per tant demanem que no sigui sotmès a votació i que s’obri un període d’anàlisi i valoració de cadascuna de les situacions.

1 comentari:

  1. Això sona a tripijoc típic de la UB. Caldria saber els noms que hi ha al darrere de cada codi i de cada lloc dels de la llista, pot ser tindríem més d'una sorpresa.

    ResponElimina