dimecres, 25 de febrer del 2015

Concursos PAS-F: no es respecten els Acords

Als concursos realitzats a l’any 2014 es va acordar entre la UB i la Junta de PAS diferents criteris d’aplicació del “Barem” dels concursos. Això va ser molt important per evitar interpretacions diferents, i fins i tot contradictòries, entre els diferents Tribunals.

Tanmateix us informem que als diferents concursos que s’estan desenvolupant aquest any 2015, la UB ha trencat els acords assolits. I a més ho ha fet una vegada ja realitzada la convocatòria i finalitzat el termini de presentació d’instàncies. Per materialitzar aquest canvi de criteris els representants de la UB han portat les consignes de Recursos Humans, i la membre del tribunal que és PDI, en el cas dels criteris, es limita a donar suport al que hi plantegen, per la qual cosa està clar que en cas de discrepància guanya el parer de la UB.

Els punts en els que la UB ha decidit aplicar de manera unilateral uns criteris diferents als pactats, i per això te majoria de representants als tribunals, són els següents:

-       Cursos realitzats en “institucions públiques o de reconegut prestigi”. Això que fins ara estava limitat a casos molt concrets, per exemple en biblioteques el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, o determinades acadèmies d’idiomes, ara s’obre a d’altres institucions “no determinades”

-       Màxim de puntuació de cursos de formació en 0,2 punts. En els casos d’idiomes i en els casos d’ofimàtica, ara es puntuen els diferents nivells de coneixements assolits.  Per exemple, si tens els cursos d’anglès de tres nivells consecutius fins ara es puntuava el més alt, però ara es sumen tots tres

-       Valoració de les Comissions de Serveis. No es tenen en compte en els mèrits “preferents”, i a l’anterior concurs tampoc en els mèrits “no preferents”, però ara la UB ha decidit tenir en compte aquests últims

Això no vol dir que l’aplicació sigui il·legal o que els criteris variïn depenen de la plaça a concurs, però si que és un incompliment més vers els acords amb els representants del PAS funcionari i què, en el cas de les Comissions de Serveis, que a més moltes són il·legals per superar els dos anys previstos a la normativa, condicionen molt el resultat final.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada