dimarts, 9 de desembre del 2014

Comissió Delegada de PAS 5-12-2014

A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 5 de desembre es van tractar els següents punts:

·          Informe sobre meritació de pagues extres del PAS laboral

·         RLT personal eventual: es formalitza, amb el nostre vot en contra, 16 llocs de treball

·         Modificacions RLT-PAS: es “creen” 35 places (11 per regularitzar llocs de PAS interí, 8 per regularitzar llocs de PAS fix, i 16 corresponents a caps de secció, si be en aquest darrer cas amortitzaran d’altres 16 llocs)

·         Informe sobre meritació de pagues extres del PAS laboral

Es tracta del canvi de tractament de la meritació al passar de 15 a 14 pagues, per l’Acord assolit amb CCOO i UGT, arrel del 6è Conveni. Aquest canvi ha permès que la retallada retributiva de la paga extra fos inferior (l’any passat va ser sensiblement superior a la mitjana del funcionari amb motiu de la normativa aprovada per la Generalitat que, en lloc de retallar un % els va retallar 1/14, equivalent al 7,14%)

En aquest punt “l’interventor” de la UB explica l’informe que ha realitzat.  Nosaltres considerem que era innecessari portar aquest tema a la reunió de la Comissió Delegada de PAS, però en tot cas destaquem com a més rellevant els següents aspectes:

- que l’acord és correcte

- que fa l’informe per seguretat de que en el futur no hi hagi interpretacions perjudicials

- el canvi de meritació no afecta a l’import anual de retribucions, que són les mateixes

- afectarà a la “liquidació” en el moment de la finalització contractual (jubilació, fi de contracte, etc), és a dir, com a sempre

Votació: 6 SI; 1 NO

·         RLT personal eventual

La UB explica que l’aprovació d’aquesta part de la RLT (16 places) és una qüestió de legalitat, corresponen a les úniques places no aprovades formalment i que la Sindicatura de Comptes ho ha requerit en diferents ocasions. En aquest sentit el Consell Social de 23 desembre de 2013 va demanar la seva realització a l’any 2014. En aquests moments el que es porta a aprovació és exclusivament el que ja hi existeix, és la fotografia del personal eventual, i no suposa cap increment ni de nombre ni de retribucions.

Nosaltres considerem que malgrat que sigui cert que només es fa una regularització del que ja hi ha, i que efectivament és la part de la RLT-0 que manca aprovar, no estem d’acord atès que manquen saber els criteris retributius, així com de les retribucions variables (%). També es desconeixen els objectius i les corresponents valoracions. Per últim, si hagués hagut voluntat de negociació, això s’hauria portat molt abans, no a finals d’any.

Votació: 4 SI; 3 NO

·         Modificacions RLT

 La UB explica que hi ha hagut 7 reunions des del 27.10, i  que de les més de 300 propostes avui porten a aprovació només una part. Reconeix que hi havia molta informació per un termini curt (és a dir, el que ja va quedar clar a la reunió de la CSPAS de 14.11, tal com CCOO vam dir, i publicar: S'enceta el procés de modificació de la RLT de PAS ). Explica que finalment es porta a aprovació allò en el que s’ha arribat a un “preacord” amb la Junta de PAS, i informa de que amb el CE no hi ha hagut cap acord.

1.1  Canvi d’adscripció: 14 llocs. No comporta cost.

1.2  Llocs estructurals de personal temporal (PASF): 11 llocs, que corresponen a interinatges de llarga durada. No comporta cost.

1.3  Llocs estructurals de personal fix (PASF): 8 (això va lligat als “encarrecs de funcions” en llocs sense plaça) i hi ha el compromís escrit de que sortiran a concurs en el primer trimestre de 2015. No comporta cost.

1.4  Caps de Secció: es creen 16 places, també amb el compromís de que vagin a concurs en el primer trimestre de 2015, si be en aquest cas està prevista l’amortització d’altres 16 en el moment que es resolgui el concurs. Sí que hi ha cost, però no suposa increment pressupostari atès que ja estava pressupostat

Votació: 6 SI; 1 NO

Així mateix la vicerectora d’Administració també va informar:

-          Tal com va demanar CCOO, ja estarà disponible al Web de la UB les convocatòries i els acords de la CDPAS

-          Tal com va demanar CCOO,  es tractarà de la situació de les comissions de serveis i els encàrrecs de funcions de PAS-F i els encàrrecs de superior categoria de PAS-L a la primera reunió de la CDPAS del 2015


-          Informa que a la primera reunió de la CDPAS del 2015 hi anirà el Reglament de Selecció de personal interí (negociat amb la JPAS)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada