divendres, 12 de desembre del 2014

Pressupost UB- PAS: aprovació d’una partida per a “noves accions”El Consell de Govern d’ahir va aprovar el Pressupost de la UB, sense cap vot en contra, el qual inclou, pel que fa al PAS, la renovació del personal temporal i interí i una partida de “noves actuacions” per un import d’aproximadament 719.000 euros.

Web de la UB: “Es concreta en la renovació del personal d’administració i serveis (PAS) temporal en els mateixos termes que s’ha fet els darrers anys, i s’afegeix una partida per a noves actuacions”. ( ),

Així mateix en les “notes  adjuntes” al Pressupost de la UB, en l’apartat 1 “Personal” s’assenyala:

“...pel que fa al PAS, oposicions de promoció interna a cossos de funcionari (A1, A2 i C1), l’adequació de nivells específics i CLT (auxiliars administratius interins, ajudants biblioteca interins i laborals grup I temporals) i la reposició d’efectius (C2, A1 lletrat, LIII i LI)”

CCOO valorem positivament que el Pressupost de la UB torni a contemplar la renovació del personal temporal i interí per tot l’any, i què, després d’anys sense cap dotació específica per a noves accions, aquesta vegada sí que s’ha inclòs una quantitat i s’han especificat unes acciones concretes. Encara que no siguin quantitats importants per a resoldre les diferents problemàtiques sí que és un pas endavant que esperem signifiqui un canvi de tendència.


Així mateix, us recordem que pel que fa a les renovacions de personal temporal interí, ja us vam avançar el dia 4 de desembre (Renovacions PAS temporal o interí pel 2015) la UB s’havia compromès a realitzar-les i que havia enviat els criteris que utilitzarà a les Administracions de centre.

Pel que fa a les partides específiques per a “noves accions”, us recordem que el 2 de desembre vam demanar al Gerent, i ho vam fer públic (Partides pressupostàries del PAS ), incorporar partides pressupostàries per a les següents accions:

- abonar les quantitats pendents corresponents a diferents Acords o compromisos de la UB (RLT, roba treball,...)

convocatòries de promoció del PAS (concursos 1a i 2a fase de PAS laboral i concurs-oposició en torn restringit de PAS funcionari)

- equiparació de retribucions del personal temporal o interí que estan cobrant per sota d’altres contractes o nomenaments corresponents a places creades a la RLT

Els dos darrers punts estan relacionats amb la “nota al Pressupost” que indiquem més amunt, mentre que pel primer punt no hi ha una dotació específica i hi anirà relacionada amb d’altres més genèriques. De tota manera encara que sigui positiva la incorporació de la partida específica, això no vol dir que tingui “efectes automàtics”, però sí que permet encetar una negociació amb els representants sindicals per tal concretar les corresponents afectacions.


Per últim, és important també destacar la previsió de convocatòries per a “reposició d’efectius”, si bé això està relacionat amb el que s’acordi definitivament respecte de les taxes de reposició i la seva afectació al PAS d’universitats (actualment la previsió per a l’any 2015 és del 50%) 

1 comentari:

  1. Moltes gràcies per la vostra informació, la claretat i la forma de comunicar-vos amb nosaltres

    ResponElimina