dimecres, 10 de desembre del 2014

Modificacions RLT

Regularitzats 35 llocs de treball

El 27 d’octubre va tenir lloc la primera reunió de la Comissió de la RLT i, desprès de set reunions, finalment han estat acordats un total de 49 canvis, dels quals 14 corresponen a canvis d’adscripció de llocs de treballs i 35 a  la “creació” de llocs de treballs. Inicialment la UB va proposar més de 300 canvis i va lliurar un munt de “fitxes de perfils”, però, tal com et vam informar al nostre anterior comunicat (S'enceta el procés demodificació de la RLT de PAS ), hi mancava informació essencial i no s’estava seguint el procediment previst als Acords addicionals de la RLT, per la qual cosa es feia inviable que s’aprovessin les modificacions proposades en el termini anuncia: 11 de desembre. Això va ser reconegut per la UB a l’anterior reunió de la Comissió Delegada de PAS de Consell de Govern, el dia 14.11.2014.
A partir del replantejament de les propostes que va realitzar la UB, aquesta va manifestar que per a ells el que era prioritari era aprovar la RLT de personal eventual per un tema de legalitat (és la única part de la RLT encara no creada formalment, i hi corresponen a 16 llocs de treball), però des de CCOO vam valorar, i dir públicament, que per nosaltres el que era prioritari, respecte la data prevista de l’11.12.2014 era crear llocs de treballs corresponents a la situació de llocs estructurals de personal temporal o fix.
Aquestes propostes són les que CCOO ha mantingut a les diferents reunions i, en aquest sentit, la Junta de PAS va aprovar negociar respecte als llocs de PAS funcionari que hi havia en els nous documents presentats per la UB. Tanmateix aquesta decisió no va ser unànime, atès que també hi havia l’opció (legítima però que no compartim) de deixar-ho tot aturat per al 2015. Per part del Comitè d’Empresa aquest no es va pronunciar respecte del llocs de treball de PAS laboral, i finalment la UB només va portar a aprovació els llocs en els que hi havia acord, és a dir, els de PAS funcionari amb la Junta de PAS.
CCOO lamentem que no s’hagin aprovar els corresponents llocs de PAS laboral i demanem que amb la màxima urgència es tornin a posar sobre la taula la regularització dels llocs de PAS laboral, tant els corresponen a personal temporal com els que corresponen a situació d’encàrrecs de superior categoria de personal fix, i que aquests surtin a concurs.
Pel que fa als llocs de treballs aprovats, es van acordar els següents documents:

·         Document explicatiu de la proposta de ”modificació de la RLT”

·    14 canvis d’adscripció, sense cost. Hi ha 2 que són vacants i 12 són per agrupar diferents llocs d’assessoria, convenis, etc. en un únic organigrama i passen a estar adscrits a Secretaria General. També us informen que no apareixen els 3 llocs que la Junta de PAS va demanar a la darrera reunió que es retiressin i que corresponien a PAS-F amb adscripcions temporals, però que mancaven els criteris utilitzats.

·    11 llocs de treball estructuralsde personal temporal (PASF), sense cost. Corresponen a interinatges de PAS funcionari de llarga durada: 10 són aux. administratius i 1 és de Lletrat. També us informem que la Junta de PAS va demanar que es retiressin 4 llocs de treball fins que s’aclareixi la naturalesa jurídica (F o L) dels mateixos.  Així mateix, la UB va decidir retirar altres 6 llocs de treball de PAS laboral atesa la manca d’acord amb el Comitè d’Empresa.

Encara hi manquen crear més llocs de treball però això és un pas mes, en la línia del que es va aprovar al 2012 (122 llocs de PAS funcionari i laboral), i resta pendent de crear-se la Comissió paritària prevista als Acords addicionals de la RLT-2012.

·         9 Llocs estructurals de personal fix(PASF), sense cost. Això va lligat als “encàrrecs de funcions” en llocs sense plaça des de fa anys, i hi ha el compromís escrit de que sortiran a concurs en el primer trimestre de 2015.

Pel que fa aquestes situacions us recordem que la Junta de PAS va acordar denunciar amb un contenciós administratiu els encàrrecs i comissions de serveis de PAS funcionari que han superat el termini previst de durada previst a la llei.

·        16 Caps de Secció. Es creen aquest llocs de treball també amb el compromís escrit de que vagin a concurs en el primer trimestre de 2015, si be en aquest cas està prevista l’amortització d’una altres 16 llocs de treball en el moment que es resolgui el concurs. Això ha de permetre evitar nous encàrrecs de funcions o comissions de serveis. D’altra banda la situació des ocupants dels 16 llocs de treball que seran amortitzats és la següent: 4 vacants en concurs actual; 1 vacant “blocada”; 8 en adscripció definitiva, i 3 en comissió de serveis.  

En aquest apartat també hi havia prevista la creació d’11 de llocs de PAS-L, però la UB va retirar el document en la seva nova proposta (desprès de prioritzar el que anar al Consell de Govern de l’11.12.2014) i el Comitè d’Empresa no les va reclamar.

CCOO valorem positivament la creació d’aquests llocs de treball en el mes de desembre, atès que suposa consolidar situacions estructurals que es pateixen des de fa molt de temps i no afecta a la discussió general de modificació de la RLT prevista per al 2015. És molt important que la UB hagi reconsiderat la seva postura inicial (27.10.2014) i s’hagi concretat allò que era possible fer en aquest curt termini.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada