dimarts, 2 de desembre del 2014

Pressupost de la UB: petició de partides pressupostàries del PASEl dia 11 de desembre està previst que el Consell de Govern de la UB aprovi el Pressupost de la Universitat, i des del grup de claustrals DEFENSEM LA P(UB)LICA PAS-CCOO vetllarem per que es garanteixi la continuïtat de la Plantilla del PAS. Així mateix hem demanat al Gerent que incloguin les següents partides pressupostàries:

- partida pressupostària per abonar les quantitats pendents corresponents a diferents Acords o compromisos de la UB (RLT, roba treball,...)

- partida pressupostària per poder fer convocatòries de promoció del PAS (concursos 1a i 2a fase de PAS laboral i concurs-oposició en torn restringit de PAS funcionari)

- equiparació de retribucions del personal temporal o interí que estan cobrant per sota d’altres contractes o nomenaments corresponents a places creades a la RLT


1 comentari:

  1. Equiparació retributiva temporal o interí: No pot ser que la Sindicatura de Comptes esté posant el dit a l'ull i que la gerència giri els ulls any rera any! Aquesta vegada esperem que no hagi l'excusa que sempre dieu: "La Gerència diu que no hi era prevista la partida pressupostària al pressupost vigent per fer front això!!!

    ResponElimina